Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vihma, Timo
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe
Merestä tulevan lämmönvuon vaikutus Antarktiksen merijään massataseeseen
Päätös 326184
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 1 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ehdotetussa hankkeessa tutkitaan suomalais-kiinalaisen ayhteistyönä kiintojäätä Etelämanteren rannikkoon tai mannerjäätikköön kiinnittynyttä merijäätä, ja sitä miten lämmönvaihto meren, jän ja ilmakehän välillä vaikuttaa tämän kiintojään esiintymiseen.