Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karhumäki, Juhani
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Diskreetti matematiikka ja laskenta
Päätös 326147
Päätöspvm 18.02.2019
Rahoituskausi 01.03.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 2 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vierailuohjelman tarkoituksena on vakiinnuttaa aktiivinen tutkimusyhteistyö Pietarin matematiikan Steklov Instituutin ja Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen FUNDIM-keskuksen välillä. Yhteistyö sisältää tutkijavierailuja molempiin suuntiin sekä yhteisen suomalais-venäläisen diskreetin matematiikan symposiumin RuFiDiM järjestämisen yhteistyönä.