Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaur, Puneet
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Luomalla ja ylläpidämällä asiakkaiden sitoutumista digitaalipalvelujen vuorovaikutukseen: palvelun elpymisen näkökulma
Päätös 326065
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 9 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sosiaalisen kaupankäynnin verkkotunnus on vauhdissa akateemisten ja ammattilaisten yhteisössä. Lisäksi sosiaalinen kaupankäynti on saanut aikaan sysäyksen sosiaalisen median eri muodoissa esiintyvän. Sosiaalisen kaupankäynnin verkkotunnus on paljon laajempi ja monimutkaisempi, joka kattaa "ei vain myydä ja ostaa". Se on oston ja myynnin lisäksi, ja se sisältää saavutettavuutta sekä käyttäytymiskäyttäytymistä asiakkailtaan. Koska sosiaalisen median tärkeä merkitys on ihmisten elämässä, organisaatioilla on ollut motivaatiota vahvistaa läsnäoloaan erilaisissa sosiaalisen median alustoissa. Monet yritykset ovat hyödyntäneet nämä yhteisöt sosiaalisen kaupankäynnin alustoiksi. Jos negatiivinen kohtaaminen järjestöjen tarjoamilla palveluilla voisi olla yksi mahdollinen tekijä, joka vaikuttaa asiakkaiden säilyttämiseen. Sosiaalisen median yhteisöt voisivat helpottaa järjestöjen palveluiden elvyttämisprosessia.