Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Maina, Henry
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Viljan beetaglukaanin rakenteenmuodostus ja sen rooli terveysvaikutteisuudessa
Päätös 326052
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Elämäntapasairaudet ovat yleistyneet merkittävästi länsimaissa, minkä vuoksi tarvittaisiin ravitsemukseen pohjautuvia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Sekä EU:n että Yhdysvaltojen elintarviketurvallisuusviranomaiset ovat todenneet viljan beetaglukaanin kolesterolia alentavan ja verensokeria tasaavan vaikutuksen. Siitäkin huolimatta, että viskositeetin on todettu olevan yksi tärkeä tekijä beetaglukaanin terveysvaikutteisuuden kannalta, toimintamekanismi on yhä epäselvä. Viimeisimmät tutkimuksemme ovat osoittaneet beetaglukaanin voivan geeliytyä ruoansulatuksen aikana. Nämä geelimäiset rakenteet voivat sulkea sisäänsä sekä kolesterolia että glukoosia vähentäen näiden imeytymistä ohutsuolessa. Lisäksi hypoteesinamme on, että fytaatilla on beetaglukaanin terveysvaikutteisuutta lisäävä rooli. Tässä tutkimuksessa selvitämme beetaglukaanin rakenteenmuodostuksen ja fytaatin vaikutusta beetaglukaanin terveysvaikutteisuudessa, mikä varmistetaan lopulta interventiokokein.