Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Scheller, Silvan
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Metaanin biokemiallinen muuntaminen hiilidioksidiksi ja sähköksi (BioEle)
Päätös 326020
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 548 271
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sähköntuotanto ja –kulutus noudattavat usein eri jaksotusta, aurinkoenergiaa tuotetaan enemmän, kun aurinko paistaa, mutta samalla sähköntarve on pienempi. Tällaisen tuotanto/kulutus-epätasapainon tasaamiseksi tarvitaan energian varastointia, esim. muuttamalla sähkö polttoaineeksi myöhempää käyttöä varten. Syvänmeren mikrobit pystyvät muuttamaan metaanin hiilidioksidiksi ja sähköksi palautuvasti niin, että prosessia voitaisiin käyttää myös muuttamaan sähköylimäärä metaaniksi. Tätä prosessia ei vain toistaiseksi pystytä hyödyntämään, koska siihen tarvittavia mikrobeja ei ole tarjolla, eikä niiden toimintaa edes vielä ymmärretä. Projektimme tavoitteena hallita tämä energianmuutosprosessi ja ymmärtää siihen liittyvä biokemia sekä luoda samanlainen prosessi laboratorioskaalalla geneettisesti muokattujen mikrobien avulla. Biokemian soveltaminen tällä alueella luo uuden perustieteellisen tutkimuskohteen samalla mahdollistaen tulevaisuuden sähkövarastoinnin metaaniin hiilidioksidin avulla.