Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mäntyniemi, Päivi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Koillis-Euroopan seismisyys kirjoitetun historian aikana
Päätös 325997
Päätöspvm 18.02.2019
Rahoituskausi 01.03.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 1 970
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Päämääränä on lisätä tietoa Suomen ja luoteisen Venäjän välisen rajaseudun seismisyydestä. Valtakunnanraja kulkee Fennoskandian kilpialueen halki ja pysäyttää alan yhteiseurooppalaiset hankkeet. Etusijalla ovat laiteaikaa edeltäneet maanjäristykset, jotka havaittiin rajan kahta puolta ja joiden vaikutuksista on säilynyt kuvauksia. Pitkien ajanjaksojen seismisyystiedoilla on välitön yhteys käsityksiin raja-alueen maanliikkeiden voimakkuudesta ja toistumistiheydestä. Perimmäisessä tähtäimessä on kriittisen infrastruktuurin vaatima järistysriskin kartoitus. Ei-instrumentaalisten järistysten tutkimuksen rinnalla simuloidaan havaintoaineistoja ja niihin sovellettavien menetelmien toimivuutta. Mittavat laskennat antavat tietoa havaintojen tilastollisista ominaisuuksista. Ne auttavat esimerkiksi parametrisoimaan kirjallisista lähteistä koottavia selostuksia maanliikkeiden vaikutuksista.