Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kulathinal, Sangita
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimusaihe
Pariutumisen pullonkaulat Intiassa
Päätös 325990
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 4 650
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Perinteinen avioliitto on säilynyt normina Intiassa. Puoliso etsitään yhä valtaosin saman kielen, uskonnon ja kastin edustajasta. Lisäksi avioituvat miehet suosivat korkeintaan yhtä koulutettuja puolisoita. Intiassa, kuten monissa muissakin Aasian maissa, avioitumisikäisten miesten ja naisten lukumäärän epäsuhde on kasvanut viime vuosikymmeninä (ns. marriage squeeze -ilmiöön). Ilmiölle voi olla monia syitä, mutta aiemmassa tutkimuksessa pääasiallisena selittävänä tekijänä on käytetty avioituvien ikäeroa. Nyt tehtävä tutkimus lähestyy ongelmaa neljän Intiassa kerätyn kansallisen terveyskyselyn aineistojen pohjalta. Tavoitteena on rakentaa elämäntapahtumien malli, jonka avulla voidaan tutkia eri tekijöiden vaikutusta miesten ja naisten avioitumismahdollisuuksiin, mukaan lukien naisten koulutuksessa tapahtuneet muutokset. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää ennustamaan Intian väestötason muutoksia avioitumiskäytöksessä.