Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kangas, Anni
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Postkapitalistisen kansainvälisen talouden sommitelmat
Päätös 325976
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
"Antroposeenin tragedia" pakottaa myös kansainvälisen politiikan ja kansainvälisen poliittisen talouden tutkijat uudelleenkäsitteellistämään ja -teoretisoimaan kapitalismia. Sommitelma-ajattelu (engl. assemblage thinking) yhdessä peri- ja postkapitalismia koskevien keskustelujen kanssa tarjoaa tähän hedelmällisen lähtökohdan. Perikapitalimilla tarkoitetaan käytäntöjä, jotka noudattavat osin kapitalismin logiikkaa mutta joissa on myös ei-kapitalistisia piirteitä. Postkapitalismilla viitataan taloudellisen toiminnan moninaisuuteen, jonka kapitalosentriset analyysit peittävät. Tutkimme neljää perikapitalistista tilaa: yliopistoa, urbaaneja kattopuutarhoja, maahanmuuttaja-asuntolaa ja dementiaa. Tutkimus on ei-paikallinen etnografia. Se lisää ymmärrystä kapitalismin toiminnasta ja tuo esiin taloudellista monimuotoisuutta. Tutkimuksen tuottamaan tietoa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa jälleenrakennuksessa ymmärryksen nykyisen talousmallin vaikutuksista kasvaessa.