Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Chen, Zhi
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Th17 ja Treg solujen keskeinen rooli tulehduksen säätelyssä ja tulehdukseen liittyvässä kasvaimenmuodostuksessa
Päätös 325965
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 493 147
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tulehdussairaudet ja syöpä ovat yleisimmät ja hengenvaarallisimmat sairaudet. Uusien kohdennettujen hoitomuotojen kehittämiseksi tarvitaan välittömästi parempaa molekyylitason ymmärrystä. T17 auttajasoluilla (Th17) ja säätelijä-T-soluilla (iTreg) on tärkeä rooli tulehdussairauksissa ja kasvainten muodostumisessa. Tavoitteena on karakterisoida useita hiljattain identifioituja tekijöitä hyödyntämällä ajanmukaisia systeemibiologian menetelmiä ja ihmisten sairauksia mallintavia hiirimalleja. Tutkimme uusien tekijöiden merkitystä ja tehtäviä Th17/iTreg solujen erilaistumisessa useilla tasoilla sekä hiiressä että ihmisessä. Tutkimustulosten odotetaan paljastavan molekyylimekanismi, jolla uudet tekijät vaikuttavat lymfosyyttien toimintaan in vitro ja lopulta vaikuttavat autoimmuunin inflammaation patogeneesiin ja jopa tulehdukseen liittyvään kasvaimen syntyyn in vivo. Tutkimuksesta saatu tieto edistää hankkeita, joiden tavoitteena on targetoida näitä reittejä ihmisen sairauksien hoidossa.