Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Zhang, Hongbo
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Målstyrd läkemedelsadministrering av CRISPR / Cas9 för avancerad levercancerterapi genom knockout av genen c-Myc
Päätös 325905
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
c-Myc-genen är central för många cancertyper. c-Myc-inducerad levercancer kan inte behandlas då inaktivering av c-Myc-proteinet är svårt och c-Myc-genens regulatoriska gennätverk är komplicerat. Lovande behanslingsresultat har påvisats genom att inaktivera c-Myc-genen i möss. CRISPR/Cas9 gensax-tekniken har revolutionerat den s.k. genknockout-metoden. In vivo administrering av CRISPR/Cas9 är dock fortfarande en stor utmaning. MSN (mesoporösa kiseldioxid nanopartiklar) har hög bärarkapacitet för olika storleks molekyler. Vi avser ladda CRISPR/Cas9 i MSN och sedan inkapsla MSN med en polymer med hjälp av mikrofluidistik. Polymerhöljet är stabilt i blod men upplöses intracellulärt. Polymeren funktionaliseras ytterligare med den tumörspecifika liganden glypican-3 och MSN konjugeras med NLS (nukleär lokaliseringssignal) för nukleär målstyrning. MSN@Polymer nanosystemet förväntas målstyrt verka på CRISPR/Cas9-systemet och slå ut c-Myc, vilket utgör en ny metod för levercancerbehandling.