Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Piekkari, Rebecca
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Yritysten sijainnin monimerkityksellisyys: Fyysisestä käsityksestä paikan mielikuviin
Päätös 325866
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 479 862
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Missä yrityksen johto sijaitsee? Yritykset sijoittavat toimintojaan eri puolille maailmaa. Globaalissa tietoyhteiskunnassa fyysisten sijaintitekijöiden merkitys on kuitenkin vähentynyt aineettomien kasvaessa. Tässä hankkeessa keskitymme yritysten sijainnin monimerkityksellisyyteen ja eritysesti johtotoimintoihin liittyviin mielikuviin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa viitekehys yritysten sijainnin muuttuvasta merkityksestä ja sen vaikutuksesta poliittiseen päätöksentekoon 1) tarkastelemalla fyysisiä näkökohtia yritysten johtotoimintojen hajasijoittamisessa, 2) määrittelemällä tapoja tunnistaa ja mitata sijaintiin liittyviä mielikuvia, ja 3) pureutumalla itse sijainnin käsitteeseen tänä digitalisaation ja virtuaalisuuden aikakaudella. Hankkeen kaksi ensimmäistä tavoitetta ovat empiirisiä, jotka toteutetaan tutkimalla johtotoimintojen uudelleen sijoittamista neljässä työpaketissa. Kolmas tavoite on käsitteellinen, kooten yhteen työpakettien keskeiset tulokset.