Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Danielsbacka, Mirkka
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Ylisukupolviset suhteet: yhden tieteenalan paradigmasta poikkitieteellisyyteen
Päätös 325857
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aiempien sosiaalitieteellisten tutkimusten ongelmana on ollut, että ne eivät ole pystyneet kattavasti vastaamaan kysymykseen: miksi perhesukupolvien välinen apu jakaantuu epätasaisesti? Eräs syy ongelmaan on se, että tutkimuksissa ei ole otettu kattavasti huomioon evoluutiobiologisia ja -psykologisia teorioita ja muuttujia. Tässä hankkeessa muotoillaan evolutiivisen sosiaalitieteen tutkimusohjelma, joka yhdistää kolme keskeistä evolutiivista muuttujaa (sukulaisuuden aste, sukupuoli ja sukulinja) sosiologiseen tarve- ja mahdollisuusrakenteiden tutkimukseen (mm. sosioekonomiset resurssit, perherakenne ja asuinetäisyys). Tämä ohjelma auttaa paremmin ymmärtämään perhesukupolvien välisten suhteiden monimutkaista luonnetta. Hankkeessa selvitetään millä tavoin evolutiiviset tekijät edelleen vaikuttavat ihmisten perhesuhteisiin ja miten yhteiskunnan kehitys vaikuttaa evolutiivisten seikkojen vaikutukseen.