Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sarpila, Outi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Ulkonäön taloudellisten seurausten sosiaaliset mekanismit
Päätös 325813
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aikaisemmat selitykset ulkonäön taloudellisia seurauksia synnyttävästä mekanismista palautuvat oletukseen kauneudesta yksinomaan hyvää tuottavana ominaisuutena. Tämä oletus on kuitenkin viime aikoina haastettu. Projektissa ulkonäköä lähestytään sekä 1) perinteisen kauneuden että 2) ammattialan mukaisen ulkonäön näkökulmasta. Projektissa tarkastellaan ulkonäön merkitystä eri ammattialoilla: naisvaltaisilla, miesvaltaisilla sekä seka-aloilla. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten ulkonäön merkitys taloudellisessa vaihdossa vaihtelee A) kauneudella B) ammattialan mukaisella ulkonäöllä mitattuna sukupuolittain ammattialakonteksti huomioiden. Tutkimuksessa analysoidaan 25000 suomalaisen ihmiskasvon ja ammatit yhdistävää kuvaineistoa, joka toimii pohjana sosiaaliselle koeasetelmalle. Kuvien analyysissa hyödynnetään koneoppimista. Sosiaalinen koeasetelma toteutetaan laajana väestötason kyselynä Suomessa.