Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö den Hond, Frank
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Politisk aktivitet i företagens sociala ansvar (PAFS)
Päätös 325768
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektet 'Politisk aktivitet i företagens sociala ansvar' (PAFS) fokuserar på företaget som aktiv politisk aktör, och ämnar skapa djupare förståelse för hur olika samhällsaktörer kollektivt organiserar sig i flerpartsinitiativ med mål att mobilisera politiskt stöd för lagdriven styrning av samhällsansvarsfrågor. För att uppnå detta undersöker projektet det finländska flerpartskoalitionen "#ykkösketjuun" som samlat en bred grupp av icke-governmentala organisationer, fackföreningar och företag. Projektet jämför de finlädska kampanjen och dess organisation till liknande koalitioner i Frankrike, Nederländerna, STorbritannien och Indien. Projektet bidrar vetenskapligt till litteraturen om politiskt företagsansvar och den neo-institutionella litteraturen som fokuserar på tidsmässighet inom studier inom företagsledning.