Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lappi, Otto
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Monimutkaisten dynaamisten tehtäväsuoritusten mallintaminen yhtenäisten ennustemallisimulaatioiden avulla
Päätös 325694
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 289 402
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu