Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oksama, Lauri
Organisaatio Maanpuolustuskorkeakoulu
Tutkimusaihe Monimutkaisten dynaamisten tehtäväsuoritusten mallintaminen yhtenäisten ennustemallisimulaatioiden avulla
Päätös 325693
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 217 134
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ihmiset suoriutuvat tehokkaasti useissa monimutkaisissa dynaamisissa tehtävissä. Näennäisesti yksinkertaiset toiminnot, kuten kahvikuppiin tarttuminen, väkijoukossa käveleminen ja autolla ajaminen, perustuvat todellisuudessa hyvin kehittyneeseen tiedonkäsittelyyn, josta emme ole yleensä tietoisia. Tämä paljastuu selvästi tekoälyjärjestelmien ja robottien kehityksessä, joita paremmin ihmiset suoriutuvat tällaisissa sensomotorisissa tehtävissä. Tämä viittaa siihen, että evoluutiossa ja yksilönkehityksessä kehittyneet havainnoinnin ja toimintojen organisointitavat voivat olla arvokkaita tulevaisuuden tekoälyn kehittämisessä. Kehitämme hankkeessa yhtenäisen laskennallisen mallin visuaalisten kohteiden kanssa vuorovaikuttamisesta. Tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää mm. inhimillisempien robottien ja älyautojen sekä ilmailu- ja ajokoulutuksen kehittämisessä. Perustutkimuksellinen kysymys on, miten aivomme selviävät monimutkaisista dynaamisista tilanteista tehokkaasti ja vaivattomasti.