Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kauppinen, Antti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Vastuullisia uskomuksia: miksi etiikka ja epistemologia tarvitsevat toisiaan
Päätös 325620
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 479 040
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
“Vastuullisia uskomuksia: kuinka tietoteoria ja etiikka voivat auttaa toisiaan” kehittää teoreettisia malleja ja analyyttisiä välineitä, joiden avulla eri alojen tutkijat, poliittiset toimijat ja suuri yleisö voivat tunnistaa ja arvioida epäluotettavia tai epäoikeudenmukaisia uskomusten muodostamisen tapoja ja kehittää parempia tiedollisia käytäntöjä. Projekti selvittää, missä mielessä meitä voi pitää vastuussa uskomuksistamme, millaista osaamista rationaalisuus vaatii, millä ehdoilla toisen käden tietoon on järkevä ja oikein luottaa, ja kuinka meidän tulee toimia moraalisen epävarmuuden ja erimielisyyden vallitessa. Näihin kysymyksiin vastaaminen on entistäkin olennaisempaa valeuutisten, big datan, tekoälybottien ja monikulttuurisuuden aikakautena. Vaikka niiden eettiset ja tietoteoreettiset ulottuvuudet ovat tiiviisti yhteen kietoutuneita, niitä ei juuri ole tarkasteltu yhdessä. Tähän projektiin osallistuvat kummankin aiheen johtavat suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat.