Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Engeström, Yrjö H M
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Merkitystä etsimässä: Nuorten liikkuminen viiden maailmansa välillä
Päätös 325599
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke tunnistaa ja kokeilee käytännössä tapoja, joilla nuoret voivat löytää ja kehittää merkitystä elämäänsä, toisin sanoen näköaloja ja tekoja, jotka liitävät nuorten henkilökohtaiset intressit laajempiin toimintoihin ja projekteihin oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen maailman puolesta. Hankkeessa nuoret muovaavat uudelleen omia toimintojaan. Tämä toteutetaan Muutoslaboratorio-menetelmän avulla. Hanke toteuttaa ensimmäistä kertaa kaksi muutoslaboratoriota, joissa 14-vuotiaat yläkoululaiset ovat itse muutoksen tekijöitä. Merkityksen etsiminen on ekspansiivinen oppimisprosessi. Se vaatii nuorten maailmojen koteloituminen ylittämistä luomalla välineitä ja käytäntöjä, jotka avaavat rajojen nuorten toiminnan alueiden välillä. Hanke tuottaa uuden toimintamallin pitkäjänteiselle merkityksen etsimiselle murrosikäisten keskuudessa. Laajan vieraantumisen ja erilaisten ääriliikkeiden nousun aikana tällaiset mallit ovat erittäin tärkeitä.