Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hui, Pan
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Federoitu todennäköisyysmallinnus heterogeenisille ohjelmoitaville IoT-järjestelmille
Päätös 325570
Päätöspvm 04.09.2019
Rahoituskausi 04.09.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 283 149
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Koneoppimisen ja tekoälyn meneillään oleva vallankumous rakentuu pitkälti massiivisten tietoaineistojen saatavuudelle. Nopeasti kehittyvä esineiden Internet (IoT) kytkeytyy tiukasti osaksi tätä kehitystä: edistyneet koneoppimismenetelmät parantavat IoT:tä, joka puolestaan tuottaa uusia tietoaineistoja. Tähän sisältyy useita haasteita tutkimukselle: IoT:n tuottamat aineistot ovat hyvin heterogeenisiä ja käytetyillä laitteilla on erilaiset laskennalliset sekä kommunikaatiomahdollisuudet. Lisäksi tuotetut aineistot voivat helposti vaarantaa yksityisyydensuojan, mikäli niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Projektin tavoitteena on ratkaista olennaisia IoT:n ongelmia kehittämällä helppokäyttöinen ja skaalautuva kehys, joka mahdollistaa edistyneiden todennäköisyysmallien käytön monimutkaisia riippuvuuksia sisältävien aineistojen mallintamiseen, sekä pystyy takaamaan tiukan yksityisyydensuojan. Ratkaisusta toteutetaan prototyyppi-sovellus IoT-alustalle.