Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hurri-Syrjänen, Ritva
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Katoava eksponentiaalinen integroituvuus yleisille Orlicz funktioille
Päätös 325566
Päätöspvm 31.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 01.03.2020
Rahoitus (€) 2 350
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimme integraalin exponentiaalista katoavuutta, kun funktiot ovat yleistetyistä Orlicz avaruuksista eli Musielak-Orlicz avaruuksista. Tällöin tulee etsiä sopivat kapasiteetit ja myös ehdot funktioille, jotta katoava integroituvuus toteutuu. Esitämme myos lisäehtoja metrisille mitta-avaruuksille, jotta tulokset saataisiin myös niissä määritellyille funktioille. Tutkimuksen tarkoitus on yleistää David R. Adamsin ja Ritva Hurri-Syrjäsen Journal of Functional Analysis, 197(2003), 162--178, julkaisun tuloksia yleisemmille Orlicz funktioille. Erityisesti, tutkimus vastaa kysymykseen vahvojen kapasiteettiepäyhtälöiden voimassaolosta yleistetyille Orlicz funktioille. Tämä tieto on tärkeää epälineaarisen potentiaaliteorian kysymyksissä.