Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Itälä, Eero
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
UV- ja röntgensäteilyn aiheuttamat ultranopeat prosessit nitroimidatsolisädeherkistäjissä.
Päätös 325550
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 2 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nitroimidatsolit ovat luultavasti eniten tutkittu sädeherkistäjien, sädehoidoitoa tehostavien lääkkeiden, ryhmä. Tästä huolimatta niiden tointameksnismeja ei juuri tunneta. On esitetty, että nitroimidatsolit tai niiden hajoamistuotteet estäisivät syöpäsolujen DNA:n korjauksen, täten lisäten säteilyvahinkoa. Koska DNA:n korjaus on nopea prosessi, on tärkeää tietää, kuinka nopeasti UV- ja röntgensäteilyn aiheuttamat hajoamisprosessit nitroimidatoleissa etenevät.