Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kulmala, Liisa
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe
Optimaaliset viheralueratkaisut hiilineutraaleille kaupungeille (CarboCity)
Päätös 325549
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 299 922
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu