Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ivaska-Papaioannou, Kaisa
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Luuperäisten hormonien eli osteokiinien merkitys energiametaboliassa ja sen häiriöissä
Päätös 325498
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 434
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Luu on metabolisesti aktiivista kudosta, joka rakenteellisen roolinsa lisäksi erittää verenkiertoon endokriinisiä tekijöitä. Luuperäisten hormonien eli osteokiinien on osoitettu osallistuvan energia-aineenvaihdunnan säätelyyn eläinmalleissa. Tässä tutkimushankkeessa selvitämme osteokiinien merkitystä ihmiselimistössä mittaamalla osteokiinikandidaatteja terveiden henkilöiden ja tyypin 2 diabetestä sairastavien potilaiden verinäytteistä. Lisäksi tutkimme verenkierron osteokiinien sekä luuytimessä esiintyvien paikallisten osteokiinien yhteyttä. Osteokiinien alkuperää selvitämme soluviljelymallien avulla. Tämä translationaalinen tutkimusprojekti pyrkii selvittämään verenkierron osteokiinien merkitystä ja säätelyä luustossa sekä osteokiinien käyttöä glukoosiaineenvaihdunnan sairauksien, kuten diabeteksen diagnostiikassa.