Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Riquet, Johannes
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Medioitu arktinen maantiede: ilmastonmuutos, geopolitiikka ja kuviteltu Arktis vuodesta 1997 nykypäivään
Päätös 325461
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii arktisen maantieteen poetiikkaa ja politiikkaa nykyfiktioissa ja nykytaiteessa aikaisempien arktisten diskurssien valossa. 1997 solmitun Kioton ilmastosopimuksen jälkeen arktiset alueet ovat olleet painokkaan julkisen keskustelun kohteena. Kun Arktiksen näkyvyys kansainvälisessä politiikassa ja tiedotusvälineissä on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet, pohjoista napavyöhykettä kuvaavasta fiktiosta ja taiteesta on tullut erittäin ajankohtainen, monimuotoinen ja poliittisesti merkityksellinen tutkimuskohde. Erityisesti keskitymme nykykulttuurin tapoihin keksiä uudelleen vakiintuneita arktisen maiseman ja maantieteen esitystapoja erilaisten medioiden kautta. Projekti tutkii siis arktisia tiloja sekä materiaalisina että medioiden välittäminä kokonaisuuksina, jotka luovat uudelleen kuviteltua Arktista valottaen samalla nykymaailman ympäristöhaasteita ja geopoliittisia kiistoja.