Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Palva, Satu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Lyhytkestoisen muistin ja työmuistin systeemitason hermostolliset mekanismit
Päätös 325404
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 550 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän projektin tavoitteena on ymmärtää lyhytkestoisen muistin ja työmuistin systeemitason hermostollisia mekanismeja. Lyhytkestoinen muistimme ja työmuistimme ovat subjetiivisesti yhtenäisiä ja niillä on rajallinen kapasiteetti. Kuitenkin aivoissa työmuistin ja lyhytkestoisen muistin toiminta aktivoi useita eri aivoalueita ja vaatii integraatiota ajan yli. Tämän projektin erityisenä tavoitteena on ymmärtää hermostollisen prosessoinnin sitomista yhtenäisiksi muistijäljiksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektissa yhdistetään moderneita aivokuvantamistekniikoita, verkostoanalyysia ja koko aivojen toimintaan pohjatuvaa tietokonemallinnusta. Tämä projekti tarjoaa tärkeää uutta tietoa aivojen toiminnasta ja pyrkii yhdistämään psykologian ja neurofysiologian. Muistin häiriöt ovat yleisiä monissa aivosairauksissa. Tämän projektin tulokset voivat auttaa ymmärtämään ja kehittämään uusia hoitomuotoja työmuistin häiriöhin aivosairauksissa.