Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Leppäranta, Matti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Limnologisten prosessien mallintaminen jääpeitteisissä järvissä
Päätös 325363
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 3 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Jääpeitteiset järvet muodostavat erikoislaatuisen ympäristön. Jääpeite suojaa jörven lämmönhukalta, auringonvalolta ja aallokolta. Talvella jään alla aika hidastuu, mutta niin kauan kuin vähänkin valoa on saatavissa kasvit voivat yhteyttää. Polaarisissa järvissä biologinen tuotanto hiljenee polariyön ajaksi. Talvi muodostaa sillan syksyn ja kevään välillä ja on tärkeä osa järvien vuotuista kiertoa. Tässä projektissa tavoitteena on matemaattisen mallin kehittäminen jääpeitteisille järville. Malli kuvaa järvien fyikaalista, kemiallista ja biologista tilaa. Työ perustuu laajaan maastohavaintoaineistoon, joka on koottu viime viiden vuoden aikana suomalais-kiinalaisessa järvien tutkimusohjelmassa.