Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koivusalo, Meri
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Uberisaation vaikutukset työoloihin oikeuksien, sääntelyn ja uudelleenjaon näkökulmasta Helsingissä, Pietarissa ja Lontoossa (RRR Uber)
Päätös 325253
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Uudet alustataluden toimijat ovat nousseet keskeisiksi ylikansallisiksi vaikuttajiksi. Uberin kaltaiset uudet alustatalouden toimijat ovat vaikuttaneet siihen miten kansallisella tasolla säädellään ja edesautetaan kuljetuspalveluiden markkinoita. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida, missä määrin ja miten Uber on vaikuttanut kansalliseen säätelyyn kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Lontoossa ja Pietarissa. Haastattelemme kuljettajia ja toimijoita näissä kolmessa kaupungissa. Kysymme, missä määrin Uberin voidaan katsoa sopeutuneen kansalliseen lainsäädäntöön ja miten tämä on näkynyt eri kaupungeissa. Vertailevan tutkimuksen lisäksi analysoimme sitä, miten kansallisen ja ylikansallinen lainsäädäntö, normit ja asetukset suhteutuvat toisiinsa. Kysymme myös. missä määrin alustatalouden uudet ylikansalliset toimijat ovat avanneet mahdollisuuksia sosiaalisten oikeuksien ja globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden hahmottumiseen.