Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Leinonen, Johanna
Organisaatio Siirtolaisuusinstituutti
Tutkimusaihe Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen
Päätös 325243
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutkii pakkomuuton, pakolaisuuden ja karkotusten aiheuttamien perheen hajaantumisten ylisukupolvista muistamista ja ylisukupolvisia vaikutuksia toisessa ja kolmannessa sukupolvessa. Tutkimus kohdistuu inkeriläisiin ja amerikansuomalaisiin, joiden vanhemmat ja/tai isovanhemmat kokivat pakkomuuttoja ja karkotuksia 1900-luvun alkupuolen Neuvostoliitossa (Stalinin vainoissa ja toisen maailmansodan aikana). Tutkimme missä määrin perheen hajaantumisen muistoja on välitetty sukupolvelta toiselle ja miten nämä menneisyyden tapahtumat vaikuttavat toisen ja kolmannen sukupolven perherakenteisiin, perhesuhteisiin ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Hankkeessa kehitetään edelleen postmemory-käsitettä. Se viittaa vaikeita menneisyyden tapahtumia koskeviin perhemuistoihin, joita seuraavat sukupolvet välittävät ja luovat uudelleen. Tutkimusaineisto koostuu biografisesta haastatteluaineistosta ja kyselyaineistosta. Tulokset hyödyttävät suoraan esimerkiksi pakolaisperheiden kanssa työskenteleviä.