Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaartinen, Timo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Uskonnolliset liikkeet ja nykykäsitykset eettisestä elämästä
Päätös 325238
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tarkastelee modernien uskonnollisten liikkeiden väitteitä, jonka mukaan ne tuottavat etiikkaa: kurinalaista hyveiden, sääntöjen ja tottumusten harjoittamista, joka eroaa selvästi jokapäiväisen elämän eettisistä ongelmista ja valinnoista. Hankkeessa pyritään luomaan uusi näkökulma antropologisen etiikan tutkimukseen vertailemalla viittä etnografista tilannetta ja kysytään, mikä tekee mahdolliseksi toimia ja ajatella eettisesti, kun aikaisemmat identiteetit, oikeusjärjestykset ja sosiaaliset suhteet muuttuvat tulkinnanvaraisiksi tai romahtavat. Hankkeen globaali, vertaileva näkökulma pyrkii erottamaan eettisen impulssin vaihtoehtoisia lähteitä uskonnosta, yhteiskuntaa koskevista mielikuvista ja toisten ihmisten arkipäiväisestä huomioimisesta. Se pyrkii tunnistamaan eettisen ajattelun, kun se ilmenee yllättävissä paikoissa, konventionaalisten länsimaisten ajatusmallien ja instituutioiden ulkopuolella.