Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Murto, Pauli
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Endogeeninen informaatio taloustieteellisissä sovelluksissa
Päätös 325218
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 439 377
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Informaation taloustiede on keskeinen mikrotaloustieteen osa-alue, jossa tutkitaan epäsymmetrisen informaation vaikutusta talouden toimijoiden käyttäytymiseen ja sitä kautta markkinoiden ja muiden instituutioiden toimintaan. Tässä projektissa keskitytään epäsymmetrisen informaation syntymiseen. Tutkimuskohteena ovat kannusteet informaation tuottamiseen ja siirtämiseen erilaisissa taloudellisissa sovelluksissa kuten huutokauppamekanismeissa ja uusia innovaatioita kehittävien yritysten kilpailutilanteissa. Tutkimustulosten tavoitteena on tuottaa tietoa huutokauppamekanismien ja tutkimus- ja tuotekehityskannusteiden suunnitteluun, sekä ymmärtää paremmin informaation kulkeutumista sosiaalisen oppimisen kautta. Tutkimus kuuluu talousteorian alaan, ja pääasiallisena tutkimusmenetelmänä sovelletaan peliteoriaa. Tutkimus toteutetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksella.