Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tapio, Petri
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT)
Päätös 325207
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 309 941
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmasto- ja energiapolitiikka perustuu pitkän aikavälin strategisiin valintoihin, jotka puetaan usein skenaarioiden muotoon. Maailmalla tehdään valtavasti erilaista ennakointia skenaariotöiden muodossa energia- ja ilmastokysymyksistä, mutta skenaarioiden käyttö ja vaikutus päätöksenteossa on jäänyt kovin vähälle huomiolle. DECENT-hanke täyttää tätä tutkimusaukkoa tarkastelemalla Suomen kansallista skenaarioihin pohjautuvaa ilmasto- ja energiastrategiaprosessia. Lähestymme aihetta ilmasto- ja energiaskenaarioiden laadullisella dokumenttianalyysilla, haastattelemalla sidosryhmän jäseniä skenaarioprosesseihin liittyvistä kokemuksista, analysoimalla ilmasto- ja energiastrategioista käytävää mediakeskustelua sekä kehittämällä Delfoi-menetelmän muotoisen alustan ilmasto- ja energiastrategian keskustelulle ja moniarvoisille skenaarioille. Hankkeen tulokset parantavat skenaariotyön menetelmällistä perustaa ja tukevat pitkäjänteistä, tietoon pohjautuvaa ja moniäänistä päätöksentekoa.