Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Utriainen, Terhi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Oppiminen uuden uskonnon ja henkisyyden konteksteissa
Päätös 325148
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Elinikäisen oppimisen arvo laajenee formaalin oppimisen konteksteista kulttuurin eri osa-alueille. Yhteiskunnan muuttuessa yhä moniarvoisemmaksi ja yksilöllisemmäksi myöskään uskonnon oppiminen ei enää entisessä määrin rajoitu kotien ja koulujen uskontokasvatukseen ja oman perinteen siirtämiseen. Monet ihmiset ryhtyvät omaehtoisesti tutustumaan itselleen uusiin uskonnollisiin ja henkisiin perinteisiin ja harjoitteisiin. Etnografisesti viritetty hankkeemme tutkii neljän esimerkin valossa, millä tavoin ja millaisia taitoja aikuiset suomalaiset tai Suomessa asuvat ihmiset oppivat itselleen uuden perinteisen uskonnon tai modernin henkisyyden tarjoamien harjoitteiden puitteissa. Tutkimme erityisesti sitä, miten he arvioivat oppimansa siirrettävää merkitystä ja antia elämässään varsinaisen uskonnollisen tai henkisen kontekstin ulkopuolella. Tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa uskonnoista oppimisen konteksteina sekä luotaa oman aikamme ”uskonnollisen” ja ”maallisen” kulttuurin dynamiikkaa.