Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Toivanen, Otto
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuotannossa
Päätös 325110
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 233 360
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Terveyspalveluissa ollaan enenevässä määrin kääntymässä markkinaperäisiin ratkaisuihin kun eri maat hakevat tapoja tuottaa näitä palveluita tehokkaammin. Terveyspalveluiden markkinoiden tiedetään kuitenkin kärsivän useista ongelmista. Tästä syystä on erityisen tärkeää ymmärtää nykyistä paremmin tuottavatko markkinapohjaiset ratkaisut ja yksityisen tuotannon lisääminen toivottuja tuloksia. Tässä projektissa tutkitaan kilpailua palveluntuottajien välillä käyttäen suomalaisia tilastoaineistoja ja muutoksia palveluntuotannossa. Toinen projektin tavoite on tutkia terveys- ja sosiaalipalveluiden julkisia hankintoja, jälleen suomalaisia aineistoja hyödyntäen. Tutkimuksen keskiössä on kilpailun toimivuus ja erot hankkijoiden välillä. Projektin kolmannessa osassa analysoidaan lääkärien kannusteita yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja tutkitaan yksityiskohtaisen tilastoaineiston avulla käyttäytyvätkö samat lääkärit eri tavalla yksityisellä sektorilla kuin julkisella sektorilla.