Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salonen, Anne
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Lapsen suolistomikrobiston kehitys: Varhaiset vaikuttimet ja yhteydet kasvuun ja terveyteen nelivuotiaana
Päätös 325103
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 519 481
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hyödyllisten bakteerien siirtyminen äidiltä vauvalle oletetaan olevan evolutiivisesti tärkeä mekanismi, mutta sen kokeellinen tutkiminen on haastavaa koska useimmat tutkimusmentelmät eivät tarjoa tarvittavaa erottelukykyä eri bakteerikantojen välillä. Epidemiologisten tutkimusten perusteella monet nyky-yhteiskunnalle tyypilliset perinataalitekijät kuten syntymä keisarinleikkauksella, imetyksen puuttuminen tai lyhyt kesto sekä varhainen antibioottien käyttö lisäävät immuunivälitteisten sairauksien riskiä. Kyseisten perinataalitekijöiden tiedetään myös muokkavaan voimakkaasti lapsen kehittyvää suolistobakteeristoa, viitaten bakteeristokehityksen häiriöiden osallisuuteen negatiivisten terveysvaikusten välittäjä. Tämä hanke hyödyntää prospektiivista HELMi-syntymäkohorttia tutkiakseen synnytystavan, rintamaidon komponenttien ja antibioottien merkitystä hyödyllisten bifidobakteerien siirtymiseen äidiltä vauvalle sekä yhteyksiä kasvuun ja terveyteen nelivuotiaana.