Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Liimatainen, Timo
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Kvantitatiivinen sydänlihasfibroosin ja sydämen sähköisen toiminnan kuvantaminen
Päätös 325082
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 30.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sydänlihasfibroosi liittyy lähes jokaiseen sydänsairauteen ja siksi sen diagnosointi on tärkeää. Magneettikuvausta on käytetty tähän tarkoitukseen jo pitkään, mutta kuvaus on vaatinut suonensisäisen kontrastiaineen käyttöä. Kontrastiaineen käyttö aiheuttaa epävarmuutta kuvaukseen, eikä aina tuota haluttua kuvanlaatua. Aiemmissa tutkimuksissamme olemme havainneet että kehittämämme magneettikuvauskontrastit soveltuvat fibroosin kuvantamiseen ilman kontrastiaineita. Tässä työssä tutkimme pystytäänkö sydänlihasfibroosia kuvantamaan ilman kontrastiaineita sairaaloissa käytössä olevilla magneettikuvauslaitteilla. Tutkimme sekä patologista fibroosia, että sydämen luonnollisesti fibroottisia rakenteita kuten sinussolmuketta. Tutkimme myös mahdollisuutta kuvata sydämen johtoradan sähköistä toimintaa magneettikuvauksella ja selvitämme magneettikuvauskontrastin alkuperää fibroosissa mittaamalla erilaisia näytteitä, sekä sydämestä että liuoksista erilaisin magneettikuvausmenetelmin.