Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pfisterer, Simon
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Snabb funktionell profilering av patientsampel och genetiska varianter av hyperkolesterolemi
Päätös 325040
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Förhöjda blodkoncentrationer av lipoprotein med låg densitet (LDL) är förknippat med förhöjd risk för kardiovaskulära sjukdomar, vilket är en av de ledande dödsorsakerna globalt. Individer reagerar olika på LDL-sänkande medicinering och i nuläget är det oklart vad som är den underliggande orsaken till detta. Det saknas dessutom analysmetoder som kan förutspå hur en patient kommer att reagera på en viss behandling. Målet med forskningsprojektet är att etablera automatiserade analysmetoder med hög kapacitet för detaljerad analys av patientprover. Det här kommer att göra det möjligt att förutsäga hur en patient kommer att reagera på lipidsänkande läkemedel. Analysmetoderna kan vidare användas i cellundersökningar för att klarlägga i vilken utsträckning genetiska faktorer inverkar på blodets LDL-koncentration och respons på lipidsänkande medicinering.