Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hautala, Jarkko
Organisaatio Niilo Mäki instituutti
Tutkimusaihe Lukuintoa lukuteatterista (ReadMore)
Päätös 325020
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 441 103
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Merkittävät oppimiskokemukset saattavat innostaa erityisesti oppimisvaikeuksia omaavia oppilaita yrittämään enemmän ja oppimaan koulussa paremmin. Tämä 18 kk:n kestoinen seurantatutkimus (N=350) on suunniteltu selvittämään kahden kuukauden kestoisen Lukuteatteri-ohjelman mahdollisuuksista lukivaikeuskuntoutuksessa 8-10 vuotiailla oppilailla. Erottaaksemme sekä Lukiteatterin että projektimuotoisuuden hyödyt vertaamme kolmea lukivaikeusryhmää: 1) Projektimuotoisessa Lukiteatterissa oppilaat harjoittelevat ja esittävät näytelmän yleisölle. 2) Harjoitemuotoisessa Lukuteatterissa oppilaat tekevät yksittäisiä harjoitteita. 3) Tavanomaisen tuen ryhmälaiset saavat koulunsa tarjoamaa tukea lukipulmiinsa. Vertailu 4) luokkakavereista muodostettuun verrokkiryhmään kertoo harjoittelun tehon suhteessa normaaliopetukseen. Projektissa tuotetaan myös Lukuteatteri -ohjelma yleiseen käyttöön.