Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pohjoismäki, Jaakko
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Tosirakkaus odottaa: Geneettisen pidättyväisyyden rikkoutuminen mitokondrio-DNA:n korjaamisessa rekombinaation avulla
Päätös 325015
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää mitokondrio-DNA (mtDNA) rekombinaation biologista tarkoitusta sekä sen toiminnallisia mekanismeja soluissa. Rekombinaation esiintymistä mitokondrioissa on pidetty kiistanalaisena sillä mtDNA:n periytyessä ainoastaan äidiltä tekijäinvaihtoa eri genotyyppien välillä ei voida havaita. Rekombinaatio ei kuitenkaan vain tuota uusia genotyyppejä, vaan on myös äärimmäisen tärkeä DNA:n korjausmekanismi, jonka pitäisi olla välttämätön myös mitokondrioille. Esitetyssä hankkeessa tulen käyttämään rekombinaation havaitsemiseksi ja tämän mekanismien tutkimiseksi uudenlaista hiirimallia, jonka soluissa esiintyy kahta erilaista mtDNA:ta. Lisäksi kehitämme molekyylimajakoita, jotka mahdollistavat mtDNA rekombinaation havaitsemisen elävissä soluissa. Tutkimus tulee tuottamaan tärkeää uutta tietoa mtDNA:n ylläpidon perusmekanismeista, ymmärtämään sairauksia aiheuttavien mtDNA vaurioiden syntyä sekä mahdollistamaan työkaluja näiden muokkaamiseen