Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Dinca, Vlad Eugen
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Geneettisen erilaistumisen spatio-temporaalinen dynamiikka: Euroopan päiväperhoset mallina
Päätös 324988
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Geneettisten erilaistumisen ja sitä ajavien evolutiivisten tekijöiden ymmärtäminen laajassa maantieteellisessä mittakaavassa on tärkeää paitsi biologisessa tutkimuksessa, myös suojelutoimien oikeanlaisessa kohdentamisessa. Maantieteellisesti ja lajistollisesti kattavien DNA-aineistojen keruu on kuitenkin erittäin vaikeaa monista käytännön syistä johtuen. Esitetyssä STAGE-hankkeessa pyritään selvittämään geneettistä diversiteettiä harvinaisen laajan, yli 500 eurooppalaisen-pohjoisafrikkalaisen päiväperhoslajin (95% kaikista alueen lajeista) ja 22,000 yksilön aineiston pohjalta. Hankkeessa hyödynnetään moderneja sekvensointitekniikoita vertailtaessa mitokondrio-DNA:n ja tuman perimän yhteyksiä genomitasolla. Tutkimus tuottaa ennennäkemättömän kattavan kokonaiskäsityksen päiväperhosten geneettisestä muuntelusta laajassa maantieteellisessä mittakaavassa, mikä auttaa ymmärtämään lajien evoluutiobiologiaa ja edistää niiden suojelua.