Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karttunen, Antti
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Ionisten metallihydridien kokeelliset ja laskennalliset karakterisointimenetelmät
Päätös 324973
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.01.2021
Rahoitus (€) 10 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Metallihydridit ja niistä johdetut seka-anioniset hydridit ovat epäorgaanisia materiaaleja, joilla on mielenkiintoisia sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi vedyn varastoinnissa ja uusien laserlaitteiden kehitystyössä. Liikkuvuusrahoitus mahdollistaa yhteistyön Dr. Nathalie Kunkelin kokeellisen tutkimusryhmän ja Prof. Karttusen laskennallisen tutkimusryhmän välillä. Yhteistyön avulla pystymme selvittämään uusien hydridimateriaalien rakenteita ja spektroskooppisia ominaisuuksia.