Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Liikanen, Ilkka
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Suomen suuriruhtinaskunta poliittisena tilana. Käsitehistoriallinen tutkimus
Päätös 324778
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Millainen politiikan kenttä Suomen suuriruhtinaskunta oli? Suomen ollessa osa Ruotsin valtakuntaa hallitsijat käyttivät suuriruhtinaan titteliä mutta Suomi ei muodostanut hallinnollista kokonaisuutta. Poliittisessa puheessa ja jopa rauhansopimuksissa suuriruhtinaskunta kuitenkin mainittiin. Venäjän keisarikunnan yhteydessä Suomen suuriruhtinaskunnasta tuli oma hallinnollinen kokonaisuus, mutta korostiko suuriruhtinaskunnan käsite perinteistä hallitsijan valtaa vai Suomen asemaa erillisenä poliittisena tilana? Aikaisempi tutkimus on käsitellyt kysymystä suomalaisten ja valtakunnan eliittiryhmien kiistana. Tämä hanke tutkii käsitehistoriallisesta näkökulmasta, miten aikalaiset käyttivät suuriruhtinaskunnan käsitettä ja miten se liittyi muutoksiin eurooppalaisessa politiikan kielessä. Tutkimus hyödyntää uusia digitalisoituja aineistoja ja menetelmiä, jotka paljastavat, miten ja milloin käsite sai uusia merkityksiä, jotka haastoivat vanhat käsitykset Suomesta valtiona ja kansakuntana.