Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heinosaari, Teiko
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Yhteensopimattomuus kvanttiteoriassa
Päätös 324735
Päätöspvm 30.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 2 300
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kuuluisan Heisenbergin epa¨tarkkuusperiaatteen mukaan kvanttisysteemin, kuten atomin, paikkaa ja liikema¨a¨ra¨a¨ ei voi mitata samanaikaisesti mielivaltaisen tarkasti. Ta¨ma¨ on esimerkki kvanttimittausten yhteensopimattomuudesta. Yhteensopimattomuuden idea voidaan matemaattisesti muotoilla hyvin yleisesti ja silla¨ on monia muitakin ilmentymia¨ kuin Heisenbergin epa¨tarkkuusperiaate. Ta¨ma¨n projektin tavoitteena on ymma¨rta¨a¨ kvanttiyhteensopimattomuus teorian keskeisena¨ piirteena¨ seka¨ lo¨yta¨a¨ tapoja hyo¨dynta¨a¨ sita¨ sovelluksissa.