Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karppinen, Pasi
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Käyttäytymismuutosta tukevien tietojärjestelmien suunnittelu eri kulttuurisissa konteksteissa - Suomi ja Intia
Päätös 324725
Päätöspvm 31.01.2019
Rahoituskausi 01.02.2019 - 01.03.2020
Rahoitus (€) 2 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on luoda tutkimusyhteistyötä St. John tutkimusinsituutin kanssa (SJRI), ja suunnitella mahdollisia uusia tutkimusprojekteja terveysinformatiikan alueella. SJRI:n keskeisiä tutkimusalueita ovat ravitsemus, syövät, tartuntataudit ja elintapasairaudet. Heidän tutkimuksiaan on julkaistu johtavissa tieteellisissä julkaisuissa. Vierailun keskeisin rooli on vaihtaa kokemuksia terveysteknologian kehittämisestä eri kulttuurisissa konteksteissa. Sekä Suomella että Intialla on haasteena väestön ikääntyminen ja terveyspalveluiden saatavuus maaseudulla. Maiden välillä on myös merkittäviä kulttuurillisia ja poliittisia eroja. Nämä samankaltaisuudet ja eroavaisuudet tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutkia, kuinka terveysteknologiaa voisi tarjota hallitusti mutta myös monipuolisesti. Terveysteknologiaa ei tulisi nähdä yksinomaan tiedon välittäjänä, vaan myös keinona vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.