Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kärnä, Eija
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Autisminkirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa
Päätös 324641
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 30.08.2023
Rahoitus (€) 473 405
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
PEICAS-projektissa tutkitaan onnistuneita vuorovaikutustilanteita autismin kirjon lasten ja heidän luokkatoverien välillä inklusiivisissa luokkahuoneissa. Näkökulma on aiempaan vaikeuksiin keskittyneeseen tutkimukseen nähden poikkeuksellinen. Tässä monitieteisessä tutkimuksessa käytetään innovatiivisesti multimetodista ja osallistavaa lähestymistapaa, jossa silmänliikelaseilla ja videokameroilla kerättyä aineistoa analysoidaan sekä kvantitatiivisesti että multimodaalisen vuorovaikutusanalyysin ja stimuloidun kerronnan menetelmillä. Videostimuloidun kerronnan avulla tavoitetaan lasten omat näkemykset onnistuneista vuorovaikutustilanteista. Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa autismin kirjon lasten vuorovaikutukseen liittyvistä vahvuuksista sekä elementeistä, jotka tukevat onnistunutta vuorovaikutusta. Tuloksien pohjalta laaditaan suosituksia, joiden avulla voidaan kehittää menetelmiä autismin kirjon lasten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi sekä koulussa että koulun ulkopuolella.