Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kiuru, Noona
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Nuorten hyvinvoinnin tukeminen teknologiapohjaisten psykologisten interventioiden avulla
Päätös 324638
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Miten tukea nuorten mielenterveyttä mahdollisimman tehokkaasti? Tämä projektissa a) sovelletaan tekoälyn menetelmiä uudenlaisen ymmärryksen saaavuttamiseksi siitä, millaiset nuoret hyötyvät teknologiapohjaisista psykologisista interventioista (iACT), b) suoritetaan satunnaistettu interventiotutkimus (n=240) yksilöllisesti räätälöidyn iACT:n vaikuttavuuden tutkimiseksi (mukaan lukien tehokkuuden vertailu iACT verkkokoutsin kanssa, joka tarjoaa automaattisen henkilökohtaisen tuen vs. iACT yhdistettynä sekä verkkokoutsilta että ihmiskoutsilta saatuun henkilökohtaiseen tukeen) ja c) tutkitaan, onko yksilöllisesti räätälöidyn iACT:n tehokkuus erilaista riippuen erilaisista yksilöllistä ja ympäristöön liittyvistä tekijöistä. Projektin myötä avautuu uusi mahdollisuus tarjota yksilöllistä tukea suurelle ryhmälle nuoria. Projektissa kehitetään myös psykoterapian teoriaa ja käytäntöä kohti yhtenäistä terapeuttista mallia.