Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö FÉRON, Élise
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Diasporat ja lähtömaan konfliktien kertautuminen kohdemaassa: Etnisten ryhmien välinen dynamiikka ja kohdemaan ​asennoituminen
Päätös 324621
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Mitä tapahtuu, kun konfliktialueilta muutetaan ja asetutaan asumaan toiseen maahan? Voiko konflikti ”matkustaa” muuttajien mukana vastaanottavaan yhteiskuntaan? Mitä voimme oppia tapauksista, joissa lähtömaan konfliktit eivät kertaudu vastaanottavassa maassa ja diasporayhteisöjen välillä vallitsee rauhainen yhteiselo? Miten näihin teemoihin voidaan tarttua poliittisessa päätöksenteossa? Tämä projekti lähestyy näitä kysymyksenasetteluja viiden tapaustutkimuksen kautta, joissa etnografisia menetelmiä hyödyntäen tarkastellaan eri diasporayhteisöjen näkemyksiä ja toimintaa kuudessa Euroopan maassa (Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Belgia). Näin ollen tutkimus tuottaa uutta tietoa etnisistä suhteista sekä niihin liittyvistä konfliktin ja rauhan kysymyksistä, jota voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa ja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa.