Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Erola, Jani
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Perinataalinen terveys ja aikuisuuteen siirtyminen
Päätös 324613
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus tarkastelee perinataalivaiheen – 23. raskausviikon alun ja syntymän jälkeisen ensimmäisen viikon päättymisen välinen aika – terveyden merkitystä henkilön myöhemmässä elämässä, siirtymässä lapsuudesta aikuisuuteen. Perinataalivaiheen terveyttä tarkastellaan useiden mittareiden avulla, kuten syntymäpaino, raskaudenaikainen tupakointi, raskausviikot sekä riskitekijöistä kertovat diagnoosit. Perinataalivaiheen terveyden merkitystä aikuisuuteen siirtymiselle tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, useissa aikapisteissä ja useiden eri kriteerien avulla. Huomioon otetaan mm. koulumenestys, siirtyminen toisen ja kolmannen asteen opintoihin, työelämään siirtyminen, perheellistyminen sekä riski syrjäytyä koulutuksesta ja työmarkkinoilta. Tutkimus perustuu väestötason rekisteriaineistoihin ja se kattaa Suomessa vuosina 1987-2007 syntyneet ikäluokat kokonaisuudessaan. Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, sosiologian oppiaineessa.