Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Räikkönen-Talvitie, Katri
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Mielenterveyden sikiöaikainen ohjelmoituminen - Glukokortikoidiset, Epigenomiset ja Genomiset Mekanismit
Päätös 324596
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 440 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ohjelmoitumishypoteesin mukaan epäsuotuisa sikiöaikainen kasvuympäristö saattaa pysyvästi muuntaa sikiön fysiologisia säätelymekanismeja tavoilla, joka heijastuvat myöhemmässä kehityksessä psyykkisenä ja fyysisenä haavoittuvuutena. Tämän tutkimuksen kohteena ovat epäsuotuisat sikiöaikaiset tapahtumat ja mekanismit, jotka ovat tämän tapahtumaketjun taustalla. Tutkimme, miten istukka säätelee ympäristövaikutuksia äidistä sikiöön. Tutkimusaineistomme koostuu ainutlaatuisista suomalaisista raskaus- ja syntymäkohortiesta, jotka tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia näitä kysymyksiä monitieteisestä näkökulmasta. Tutkimuksemme tulee tuottamaan merkittävää uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa psyykkistä hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä sikiökaudesta alkaen elämänkaaren yli.