Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Faehnle, Maija
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana (URGENT)
Päätös 324586
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 477 215
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
URGENT-projekti saattaa yhteen kaupunki- ja maakuntatason suunnittelun sekä perus- ja lukiokoulutuksen. Tavoitteenamme on tukea nuorten osallisuutta sekä yhteiskunnan ja demokratian kehittymistä kohti kestävyyttä. Tutkimme, miten eri tahot voivat yhteistyössä luoda uusia, innovatiivisia ja eri tasoille skaalautuvia kestävyysratkaisuja. Kysymme, millaisia oppimismahdollisuuksia suunnittelun prosessit voivat tarjota koululaisille, opettajille, kaupunkien ja alueiden suunnittelijoille sekä mukana oleville tutkijoille, kun prosessit toteutetaan eri toimijoiden välisenä vuoropuheluna. Tutkimme myös, miten kestävän kehityksen oppimista ja sen tuloksia voidaan pätevästi arvioida. URGENT perustuu osallistavaan toimintatutkimukseen. Varmistaaksemme tutkimustulosten laadun, käytettävyyden ja skaalautuvuuden perustamme alueellisesti ja kansallisesti vaikutusvaltaisten toimijoiden kehittäjäyhteisön, URGENT Hubin. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tutkimuskumppaniemme kanssa.