Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tarkoma, Sasu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe MegaSense: ohjelmoitavat ilmanlaatusensorit
Päätös 324576
Päätöspvm 04.09.2019
Rahoituskausi 04.09.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 315 325
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena on kehittää ja tuoda käyttöön skaalautuva tekoälyjärjestelmä ilmansaasteiden tarkkaan ajantasaiseen seurantaan ja ennustamiseen. Ilmansaasteiden seuraaminen on haastava globaali ongelma, johon ei ole vielä kehitetty edullisia ja riittävän tarkkoja mittalaitteita. Projektin tavoitteena on tarkan ilmanlaatuaseman, SMEAR aseman, avulla kalibroida alkujaan epätarkat mittalaitteet koneoppimismenetelmiä hyödyntäen. Näin saadaan aikaiseksi kustannustehokas ja helposti käyttöönotettava laajamittainen ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Projekti pilotoi konseptia Helsingissä ja tähtää laajamittaisiin kokeisiin Pekingissä. Projekti muodostaa teollisen neuvottelukunnan tukemaan toimintaa ja tutkimuksen kaupallistamista. Kolmivuotinen projekti on suunniteltu alkamaan syyskuussa 2019.